เลขทดลองออกแต่ออกจริง 16/7/67 เลขพระบวชใหม่ ,เลขปู่วัดป่า

เลขทดลองออกแต่ออกจริง 16/7/67 เลขพระบวชใหม่ ,เลขปู่วัดป่า

เลขทดลองออกแต่ออกจริง 16/7/67 เลขพระบวชใหม่ ,เลขปู่วัดป่า
VDO